Д-р Родина Несторова

Ревматолог, Секретар на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, Управител на Ревматологичен център „Св. Ирина“, София


Д-р Несторова, нека започнем разговора с това, как можем да запазим здравината на ставите си най-дълго?

При нормално движение, вътрешната обвивка на ставата отделя хранителни вещества, които се поемат от хиалинния хрущял и така той се храни /пасивно/. Ето защо еднакво вредни са свръхнатоварването и обездвижването. И при двете, хрущялното покритие на ставните повърхности „гладува“, образно казано. Тоест, за да запазим ставите е необходимо да се движим. Препоръчва се движение по равен терен поне 4-7 км/дневно. Също така, при наличие на рискови фактори, се препоръчва прием на хондропротектори за 3 месеца веднаж или два пъти годишно.

Кои са рисковите фактори за появата на дегенеративните ставни заболявания?

Основните рискови фактори са възрастта, обездвижването, механичното натоварване на ставите, затлъстяването, постменопаузата. От значение е и наследствеността, наличието на ендокринни заболявания, както и приема на определени медикаменти. Искам да подчертая обаче, че основните рискови фактори са възрастта и обездвижването.

Защо спортистите са предразположени към ставни проблеми?

При свръхнатоварване хрущялното покритие на ставните повърхности е с редуцирана трофика. То променя своя еластицитет, не може да функционира пълноценно като амортисьор на натоварванията, в по-късните стадии се нацепва, което води до промяна на подлежащата кост /субхондрална кост/. Усилва се остеогенния й потенциал /образуват се остеофити/, а това води до деформация и на ставата. При продължителни свръхнатоварвания, така характерни за професионалния спорт, се развива ранна остеоартроза /ошипяване на ставите/.

Възрастните хора са най-силно засегнати. Как бихте обяснили действието на Абофлекс Голд и защо той е особено подходящ именно за тях?

Колкото по-голяма е възрастта, толкова по-голяма е честотата на остеоартрозната болест. Прицелната тъкан на увреждане е хрущялното покритие, но впоследствие се увреждат не само ставните, но и околоставните структури. Затова моят съвет е започване на хондропротекция възможно най-рано /след 45-50 г възраст/. Ако обаче, лицето е имало от изброените рискови фактори в млада възраст, то приемът на хондропротектори трябва да започне много по-рано. Абофлекс Голд е подходящ за възрастните хора, защото представлява оптимална комбинация от най-важните за хрущяла синергично действащи вещества, а именно глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, хиалуронова киселина, а също и метилсулфонилметан, Вит. С, Манган и кетостерони. Действието на тези вещества подпомага и синхронизира цялостната поддръжка на ставния и околоставен апарат.

Как ще обясните синергичното действие на съставките в Абофлекс Голд?

Причина за синергичното им действие е фактът, че съставките на Абофлекс Голд са специално подбрани. С няколко думи ще се спра на всяка една от тях, с което ще изясня феномена на синергизъм. За глюкозамин сулфата, хондроитин сулфата и хиалуроновата киселина има огромен брой научни публикации през последните 20 години, доказващи тяхната ефективност и синергично действие. Неслучайно се препоръчват и от официалните европейски и световни ръководства за лечение на остеоартрозната болест. Високото качество на тези съставки в Абофлекс Голд е тествано при лабораторни условия.
Глюкозамин сулфат е структурен елемент на съединителната тъкан-хрущял, сухожилия, лигаменти. Глюкозаминът е аминомонозахарид, който нормално се образува в организма от глюкоза и глутамин. Необходим е за синтеза на всички глюкозаминогликани и представлява 50% от хиалуроновата киселина (основни компоненти на протеогликановите агрегати). Стимулира производството на синовиална течност. Инхибира ензимите, които участват в разградните процеси на хрущялната тъкан, проявява антиоксидантни свойства, като блокира вътреставното генериране на супероксидни радикали. Клинично изследвани ефекти на глюкозамина са болкоуспокояващ /при продължителна употреба/ , противовъзпалителен – дължи се на способността му да синтезира протеогликани, необходими за стабилизиране на клетъчната мембрана.
Хондроитин сулфат се синтезира се в организма от глюкозамин и представлява най-изобилният глюкозаминогликан в ставния хрущял. Здравият хиалинен хрущял съдържа 70% вода, а с възрастта количеството вода намалява, заради което хрущялът започва да изсъхва, нацепва се и спира да изпълнява физиологичните си функции. Впоследствие напълно изчезва. Хондроитинът подпомага задържането на вода в хиалинния хрущял, като така забавя неговата увреда. Инхибира хондродеструктивните ензими /вкл. лизозомни ензими/- еластаза, пептидаза и др. Намалява риска от тромбообразуване в околоставните тъкани.
Хиалуроновата киселина е специален мукополизахарид или несулфатиран глюкозаминогликан, който присъства естествено навсякъде в човешкото тяло. Това е една от най- хидрофилните молекули в природата и може да се нарече с право “природен овлажнител”. Функцията й е да свързва водата и да осъществява ролята на лубрикант в подвижните части на тялото, като ставите и мускулите /роля на смазка за ставния хрущял и за поддържане вискозитета на синовиалната течност/.
Хиалуроновата киселина се намира в екстрацелуларния матрикс на ставния хрущял , като го поддържа гъвкав и еластичен, а също и в синовиална течност, където основната й функция е на лубрикант. С възрастта в организма се произвежда все по- малко хиалуронова киселина и това води до увреждането на ставния хрущял.
Хиалуроновата киселина е с високо молекулно тегло, поради което не може да се усвоява при перорално приложение. В Абофлекс Голд, обаче, тя е с ниско молекулно тегло /под 50 kDa/, което улеснява усвояването й.
Метилсулфонилметан (МСМ) и сулфатните форми на глюкозамин и хондроитин снабдяват хрущялните тъкани с необходимото количество серни съединения за поддържане на гъвкавостта и еластичността им. Клинични проучвания показват, че МСМ увеличава мембранната проходимост и способства за повишено поемане на хранителни вещества, което води до по-лесно усвояване на глюкозамин и хондроитин. МСМ увеличава синтеза на колаген и предотвратява преноса на болкови импулси по нервните влакна, като така, облекчава болката.
Витамин C е витаминът с най-голямо значение за синтеза на колаген, който е важен структурен елемент на ставния и околоставен апарат. Намалява загубите на хрущялна тъкан и забавя процеса на естествено износване на ставите.
Манганът е кофактор на ензимите гликозилтрансферази. Те са отговорни за синтеза на глюкозаминогликани- глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат и други, които заедно с хиалуроновата киселина, формират протеогликановия комплекс-структурната единица на хиалинния хрущял. Също така, манганът е кофактор на ензима пролидаза, който участва в синтеза на колаген.
Изброените съставки на Абофлекс Голд имат съвместно действие, при което крайната ефективност е по-голяма от сумата на ефектите им поотделно, което всъщност представлява синергизъм.

Абофлекс Голд е нова усъвършенствана формула за здрави стави, към която има добавени Кетостерони от Cissus quadrangularis. Какво представляват тези кетостерони и как влияят на опорно-двигателния апарат?

Cissus quadrangularis L. e растение от семейство Vitaceae и обикновено се среща в тропическите и субтропически гори. Познато е от древната Аюрведична класическа медицина като ботанически екстракт с общо тонизиращо и обезболяващо действие, но и със специфични лечебни свойства, включително при костни фрактури и след травми на меките тъкани около ставите. Днес светът се обръща към древната медицина, за да избере природни лекарства и по научен начин да докаже тяхната ефективност и безопасност. Именно такъв е случаят и с Cissus quadrangularis L. и кетостероните в него. Bloomer RJ. и сътр. през 2013г публикуват проучване, доказващо ефективността на Cissus quadrangularis L. и кетостероните върху ставната болка и обема движения в ставите при мъже с хронична болка при физически тренировки. След 8-седмична терапия са сигнификантно подобрени както клиничните показатели, така и индексите по WOMAC /световно приета скала за оценка на коленни и тазобедрени стави/. Potu BK и сътр. през 2009 г публикуват резултати, доказващи ефективността на Cissus quadrangularis L. върху остеобластогенезата /клетките, които изграждат костта/. През 2017г. Sawangjit R. в системно ревю и мета-анализ от рандомизирани контролирани проучвания върху Cissus quadrangularis L., се доказва неговата ефективност и безопасност при възстановяване след костни фрактури. Кетостероните в Абофлекс Голд са естествени растителни стероиди с противовъзпалителен ефект, но без страничните ефекти на химически синтезираните стероиди. Те са антагонисти на кортикостероидите, т.е. неутрализират катаболния им ефект върху мускулната и костна тъкан. Стимулират собствения синтез на колаген и така подобряват състоянието на ставния хрущял и на околоставните тъкани-сухожилия, лигаменти, мускули.

Какви са наблюдения Ви от приема на Абофлекс Голд при вашите пациенти?

Резултатите от приложението на Абофлекс Голд в моята клинична практика са добри. Пациентите с охота приемат факта, че Абофлекс Голд е в течна форма. При по-леките степени на артроза болката и отокът изчезват, а обемът на движение е напълно възстановен след 3 месечен курс на лечение. При по-тежките степени на увреда ставната болка намалява, налице е и подобрен обем движения, поради което при тези болни курсът с Абофлекс Голд ще продължи още 3 месеца. Прави впечатление липсата на странични ефекти от приложението на Абофлекс Голд.